Hur upplevde kunden servicenivån i dag? Ger åtgärderna som är verkställda de önskvärda resultaten? FeedbackNow! är utvecklad just för att besvara dessa frågor.

Komplett Varusäkringsutrustning och lösningar. Vi monterar, igångsätter och supplerar er med allt ni behöver.

Vi anpassar våra låslösningar enkelt till din inredning och vilken säkerhetsnivå du behöver på installationen.