FeedbackNow!

Verktyg för att mäta kundnöjdhet bland besökande

Statistikverktyg for kundnöjdhet

Besökande och kunder är ofta öppna för att ge återkoppling på produkten eller tjänsten de har använt eller hade tänkt använda.

Med FeedbackNow på plats, kan du fånge upp kunderna och de besökandes åsikt. Du har möjlighet att göra åtgärder baserad på nöjdhetsgraden fortlöpande och se förbättringar undervägs.

FeedbackNow! består av en panel med tre brytare på, som rangerar gradvis hur nöjd kunden är - signalen blir fångad upp, lagrad och fördelat ned på timnivå, innan du kan hämta ut statistiken.Se urvalet at FeedbackNow! i webbutiken

GÅ TIL

Timnivå

Exakt fördelning av nöjdhetsgrad på timnivå per dag.

Grafisk

Exakt fördelning av nöjdhets grad presenterat med enkla grafer

Tillgänglig

Siffrorna kommer fortlöpande in på nätportalen -du kan övervaka mens det sker

Kontaktschema

Meldingen er mottatt!