Kundräkning

Mät din potential

Det handlar om att utnyttja

För att prestera optimalt måste man känna till möjligheterna och sina begränsningar.

Med kundräkningslösningar registreras noggranna data på besökande på timnivå. Dessa siffror kan användas for att optimera bemanning, tydliggöra effekt av utförda marknadsföringskampanjer - samt göra beräkningar for att se hur mänga av de besökande som faktisk blir betalande kunder, med genomsnittlig försäljningssumma per besök.

Detta skapar grundlag for att ge de anställda realistiska förbättringsmål.


Se urvalet av Kundräkning i webbutiken

GÅ TIL

Timnivå

Se skillnad på in och utgående besök, ned på timnivå.

Trender

Med hjälp av historiska grafer, kan du se tydliga trender i besökande.

Bemanning

Att bemanna butiken i förhållande till besökstrenden kan resultera i större försäljning.

Nyckelsiffror

Utan siffror på besökande är det svårt att veta om butiken utnyttjar sin potential.

Översikt

Från huvudkontoret kan man se uppdaterade siffror dagligen i portalen – följ med och se effekten.

Historisk översikt

Kundräkning ger möjlighet till att ha koll på historien - du kan se hur många som har besökt butiken.


Kontaktschema

Meldingen er mottatt!